By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Over

Gemma komt uit Amsterdam. Ons ethos is gecentreerd in slow design - we maken alleen wat gebruikt moet worden en hebben geen voorraad, waardoor minder opslagruimte nodig is. Dit betekent dat elke order uniek voor jou wordt gemaakt.

Onze producten zijn geinspireerd door 'wabi sabi', een Japanse filosofie die individualiteit en tijdloosheid in elke creatie viert.

Wij werken met een netwerk van ervaren steenhouwers op Nederlandse bodem, met materialen van wereldse afkomsten.