By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Gemma is begonnen in 2021 in Amsterdam. Wij zijn een team van designers en natuursteen experts op een missie om extraordinaire custom tafels aan te bieden voor onze klanten.

Wij werken met een netwerk van ervaren steenhouwers en ambachtsmen om onze projecten te fabriceren. Dit gebeurt allemaal op Nederlandse bodem.

Onze materialen worden geïmporteerd uit elke hoek van de wereld en zijn geselecteerd op basis van top kwaliteit, zeldzaamheid en rijke historie.

Wij geloven dat alles mogelijk is zolang je het kan dromen.

Yours truly,
Gemma